Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | KURUMSAL

Tekin Danışmanlık

Ülkemizde, hibe ve teşvik sistemi her gün kapsam ve bütçe olarak büyümekte olup özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları planladıkları proje fizibilite ve yatırımlarında uzman desteği alarak ilerleyebilirler. Girişimciler yeni yatırım projelerinde kendileri için en uygun kamu yardım teşvik ve destek mekanizmasıyla gerçekleştirmek istemektedir. özellikle " yatırım teşvik belgesi " ve uygulaması ön plana çıkmaktadır. son dönemde, " ihracat " , " teknoloji yatırımları " , " bilişim ve dijitalleşme uygulamaları " ve" yeni üretim " faaliyetleri kamu kaynakları ile önemli ölçüde desteklenmektedir. istihdamı artırıcı, ithalatı azaltıcı yüksek teknoloji ve üretim faaliyetleri teşvik edilmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sunulan hibe ve diğer destek mekanizmalarının ilgili başvuru sahipleriyle buluşturulması önemli bir hizmet ihtiyacı içermektedir. Proje bazlı başvuruların gerçekleştirilmesi, iş planların hazırlanması ve hibe alan projelerin yürütülmesi süreçlerinin tamamında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uzman kadromuz ve bölgesel çözüm ortaklarımız etkin ve koordinasyonlu çalışmaları ile ülke genelinde hizmet veriyoruz. saglık turizmi teşvik danışmanlığı, acente ve saglık kuruluşu yurtdışı harcama teşvik uygulama danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
Ülkemizin rekabet seviyesini artıracak yatırımların başarılı bir şekilde yönetilmesinde, SMMM, BAGIMSIZ DENETCİ, ve MYK belgeli KOBİ DANIŞMANI Mesleki yeterlilik sahibi uzmanlarımız ve bütün ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Özellikle KOSGEB bünyesinde ihtiyaç duyulan kamu destek, hibe ve teşvik ihtiyaç ve talepleri uzman kobi danışmanlarımız aracılığıyla etkin ve hızlı bi şekilde takip edilmektedir. Söz konusu projelerle; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması politika ve hedeflerine katkıda bulunulması Kamu Desdek Müşavirlik'in en önemli motivasyonunu oluşturmaktadır.

Yeni normalde devlet destekleri daha etkin ve detaylı hazırlanmış olarak girişimciler için sürekli güncellenmektedir. Değişen mevzuat ve yeni idari uygulamalar, kamu kaynaklarından faydalanmada uzman desteğini daha da önemli kılmaktadır. TEKİN DANIŞMANLIK devlet desteklerine erişimde girişimcilerimizin yanında ve yakınında hizmet sunuyor. Geleneksel imalat sanayi kollarından ileri teknoloji sektörlere kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretimini geliştirmeye yönelik yaptığı yatırımlar, yatırım teşvik belgesi ve uygulaması, yeni yatırım fizibilite danışmanlığı, mali hizmetler, proje yönetimi, proje danışmanlığı konularında yerli ve yabancı girişimci ve yatırımlarına destek sağlanması konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. TEKİN DANIŞAMANLIK ülke genelinde faaliyetini sürdürmektedir ve müşterilerine en etkin çözümü "zaman ve kaynak kazandırır” parolası ile sunmaktadır.

Tekin Danışmanlık