Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | İhracat Destekleri | Pazara Giriş Belgelerini Desteklenmesi

Pazara Giriş Belgelerini Desteklenmesi

Mevzuat : 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç : Şirketlerin, pazara girişte karşılaştıkları teknik engelleri aşmalarını sağlayan uluslararası nitelikteki belge ve sertifika alımına yönelik harcamalarının desteklenmesi

Kapsam : Şirketler

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Hedef Grup

• Sınai/Ticaret Şirketleri

Desteklenen Faaliyetler

• Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu alma giderleri

• Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri be belgelendirme giderleri

Destek Miktarı : 250.000 USD (YILLIK)

Destek Oranı : %50

Desteklenen Örnek Belgeler ve Analizleri

• ISO Serisi Belgeleri (OHSAS Belgesi Hariç)

• CE İşareti

• HACCP sertifikası

• GLOBAL GAP Belgesi

• Organik Ürün Sertifikaları

• OEKOTEX sertifikası

• Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Belgeleri

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.