Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | İhracat Destekleri | Urge Desteği

Urge Desteği

Tekin Danışmanlık

MEVZUAT : 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Amaç : Şirketlerin Uluslararası Rekabet Güçlerinin Geliştirilmesi.

Kapsam : a)Şirketler

                 b) İşbirliği Kuruluşları

DESTEK SÜRECİ

1. İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu

2. İhtiyaç Analizi ve İstihdam

3. Eğitim / Danışmanlık / Küme Tanıtım Faaliyeti

4. Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti ve/veya Alım Heyeti

5. Bireysel Danışmanlık

İHTİYAÇ ANALİZİ

• Proje Hazırlık Evresi

• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi

• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizi

• Sektördeki Trendler

• Firma Analizi

• Yurt Dışı Pazar Fırsatları

• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)

Destek Miktarı: 400.000 ABD Doları

Destek Oranı: %70

Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri

• Dış Ticaret Yönetimi

• Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret

• Markalaşma

• İnovasyon ve Kümelenme

• Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi

• Kalite ve Verimlilik

• Proje Yönetim ve Stratejik Yönetim

• Moda ve Tasarım

• Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular

Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları

Destek Oranı : %75

Küme Tanıtım Faaliyetleri

• Küme Web Sitesi tasarımı

• Küme Tanıtım broşür/kitapçığı tasarım ve basımı

• Yazılı ve görsel tanıtımda çıkan küme tanıtımları

• Küme tanıtım filmi hazırlanması

• Küme logosunun tasarlanması

• Yalnızca Türkçe veya yurt içine yönelik yapılan tanıtım desteklenmez

Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları

Destek Oranı : %75

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri

Faaliyet başvurusu ve Ticaret Müşavirliği ile irtibat Desteklenen Faaliyetler

• Ortak Pazar araştırmaları

• Kurum ziyaretleri

• Eşleştirme faaliyeti

• Küme tanıtım faaliyetleri

Destek Miktarı : Program Başına 150.000 Doları

Destek Oranı : %75

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri

Destek Kapsamındaki Giderler

• Ulaşım giderleri

• Konaklama giderleri

• Tanıtım ve organizasyon giderleri

        ◦ Tercümanlık gideri

        ◦ Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri

        ◦ Görsel ve yazılı tanıtım gideri

        ◦ Sergilenecek ürünlerin nakliye gideri

Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar

Destek Oranı : %75

Alım Heyeti Faaliyetleri

Desteklenen Faaliyetler

Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ ye davet edilerek

• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmesi

• Tesis ziyaretleri

• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir

Destek Miktarı : Program Başına 100.000 Dolar

Destek Oranı : %75

Alım Heyeti Faaliyetleri

Destek Kapsamındaki Giderler

• Ulaşım giderleri

• Konaklama giderleri

• Tanıtım ve organizasyon giderleri

        ◦ Tercüman giderleri

        ◦ Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri

        ◦ Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

        ◦ Halkla ilişkiler hizmeti gideri

Destek Miktar: Program başına 100.000 Dolar

Destek Oranı : %75

İstihdam

Desteklenen Faaliyet

Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla en fazla 2 kişinin iş birliği kuruluşu tarafından istihdam edilmesi Emsal işveren maliyeti

Destek Miktarı : 2 Personel

Destek Oranı : %75

Şirketler İçin Bireysel Danışmanlık

Hedef Grup

• Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar Desteklenen Faaliyetler

• Bilim ve İletişim Teknolojileri

• Finansal Yönetim ve Risk yönetimi

• Kalite ve Verimlilik

• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi

• Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık alımı

Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları

Destek Oranı : %70

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.