Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | İhracat Destekleri | Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği

Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği

Tekin Danışmanlık

Mevzuat: 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç: İhracatçılarımızın küresel firmalar ile yeni tedarikçi ilişkileri kurmalarını sağlamak

Kapsam: Üretici Şirketler

Desteklenen Faaliyetler

Küresel tedarik zincirinde yer alma potansiyeline haiz firmaların tedarik zincirine eklemlenmesini teminen proje bazlı olarak firmaların ihtiyacı olan; yazılım alımı, eğitim/danışmanlık, müşteri zihniyetleri, sertifikasyon ve prototip ürün geliştirmeye dönük makine ekipman alımı giderleri desteklenmektedir.

• Şirketlerin azami 1 projesi destek kapsamındadır

• Şirketlerin üretici olması gerekmektedir

• Proje süresi 2 yıldır

Destek Miktarı: 1.000.000 USD (Proje başına)

Destek Oranı: %50

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.