Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | İhracat Destekleri | Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

Mevzuat: 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

Amaç: Türkiye’ de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması

Kapsam: Tasarımcı Şirketler & Tasarım ofisleri & Şirketler & İşbirliği Kuruluşları

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: Firmanın moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeler

Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili meslek örgüte üye olana veya tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcılar

Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçılar birliği, tasarım konusunda iştigale eden dernek, birlik ve vakıfları, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticari borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Moda tasarımı alanında faaliyet gösteren tasarımcı şirketleri Paris, Londra, New York Moda Haftalarında ve dünya en prestijli tasarım fuarlarında tasarım bilinirliği ve marka algısı yüksek tasarımlarla birlikte kendi tasarımlarını, kendi markalarını tanıtmışlarıdır.

Endüstri ürünleri tasarımı alanında faaliyet gösteren tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri dünyanın en prestijli tasarım ödüllerini almış ve hatta bu ödül törenlerinde jüri üyeliğinde dahi layık görülmüştür.

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.