Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | İhracat Destekleri | Yurtdışı Birim Marka Ve Tanıtım Desteği

Yurtdışı Birim Marka Ve Tanıtım Desteği

Tekin Danışmanlık

Mevzuat : 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Amaç : Şirketlerin yurt dışı pazarlara giriş ve tutunmalarının desteklenmesi

Kapsam : Şirketler & İşbirliği Kuruluşları

• Firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

• Bir firmanın en fazla 25 farklı birimi için destek verilebilir.

• İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir.

• Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten/tedarik eden şirketlerin depo gideri ve depolama hizmeti destek kapsamındadır. (%50 – yıllık 250.000 $)

Örnek Birim Kira Destek Süreci

1. Bilgi Alınması (Talep Edilirse)

2. Yurtdışında Şirketin Kurulması

3. Hedef Ülkede Kiralanacak Yerin Araştırılması

4. Kiralamanın Gerçekleştirilmesi 5. Müşavirliğe Başvurunun Yapılması

6. Ticaret Müşavirliğince Yerinde İnceleme Yapılması ve Ticaret Müşavirliğinin Belgeleri Onaylaması

7. Ticaret Müşavirliği Tarafından Onaylanan Belgelerin Firmaya İadesi ve Yerinde İnceleme Belgesinin İhracatçı Birliğine Gönderilmesi

8. Destek Ödeme Talep Belgelerinin Firma Tarafından İhracatçı Birliğine Gönderilmesi

9. İhracatçı Birliği Tarafından Tüm Belgelerin İncelenmesi ve Ödemenin Gerçekleştirilmesi

Tanıtım Desteği

Desteklenen Faaliyetler

• Tv ve Radyo

• İnternet

• Basılı tanıtım

• İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtım

• Özel tanıtım giderleri

• Diğer tanıtım harcamaları

Destek Miktarı : Yıllık 250.000 Dolar

Destek Oranı : %60 ila %80

Destek Süresi : 4 Yıl

Marka Tescil Desteği

Desteklenen Faaliyetler

-Yurt dışında marka Tescili ve korunması

Destek Miktarı : Yıllık 50.000 Dolar

Destek Oranı : %50

Destek Süresi : 4 Yıl

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.