Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | Hizmetlerimiz | Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK NEDİR?

Yatırım teşvik belgesi, Türkiye cumhuriyeti devletinin, girişimcilerin ülke içinde yapacağı yatırımları desteklemek için uyguladığı, vergi resim har muafiyetleri ve maliyet avantajları içeren destekleme aracıdır.

Yatırım teşvik belgesi kullanan firmalar, dört buçuk yıl boyunca kdv muafiyeti, sgk teşviki, kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği, gümrük vergisi gibi avantajlardan yararlanabilir. Türkiye, yatırım teşvikleri bakımından altı bölgeden oluşmaktadır. Teşvik haritası ve yatırım sektörüne göre destekler verilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ, dört buçuk yıllık süreyi kapsayan bir belgedir. Belge talebinde bulunmak isteyen firma, asgari yatırım şartını sağlamayı taahhüt ederek, sanayi ve teknoloji bakanlığından talepte bulunabilir. Yatırım teşvik belgesi artık kâğıt ortamda düzenlenmemektedir. E tuys sistemi üzerinden elektronik olarak yatırım teşvik belgesi verilmektedir.

Teşvik belgesi, alımından önce yapılan harcamalar belge kapsamında girmeyeceğinden, belgeyi yatırım başlamadan almak avantajlı olacaktır.

Yatırım teşvik belgesi alınmadan önce muhakkak yatırım planı yapılmalı ve sektörel bazda incelenmelidir.

Tekin Danışmanlık olarak, yeni yatırım teşvik belgesi alımı, takibi, sonuçlandırılması, revize işlemleri, belgenin doğru kullanımı, eğitim verilmesi ve kapama aşaması ile kapandıktan sonraki sürecin yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.”

YATIRIM TEŞVİK BELGE ALIMI

Türkiye’de, yatırım teşvik belgesi mevzuatı en son 2012 yılında güncellenmiştir. 2012/3305 sayılı karara istinaden, yatırım teşvik belgeleri düzenlenmektedir. Geçmiş mevzuatlarda dört bölgeden oluşan bir teşvik sistemi mevcuttu, aktif olan mevzuatta yatırım teşvik belgeleri il bazlı olarak, bölgelere ayrılmış durumdadır.

Yatırım teşvik belgesi almadan yatırım yapan bir firma, devletin bir takım desteklerinden mahrum kalacaktır. Yatırım teşvik belgesi, teşvik edilmeyen yatırım konuları hariç asgari yatırım şartını tamamlamayı taahhüt eden firmalara verilir. Sadece yeni yatırım değil, mevcut yatırımını büyütmek isteyen, modernize eden, yatırımını taşıyıp ilave yapan firmalara da verilebilir.

• Yatırım teşvik belgesi talebinde bulunmadan önce, planlanan yatırımla ilgili analiz yapmak gerekir.

• Yatırım teşvik belgesi şartlarını, yatırım bölgesini, yatırım sektörünü doğru belirlemek gerekir.

• Yatırım teşvik belgesi planı yaparken yatırım süresini dört buçuk yıl üzerinden hesap edilmelidir.

• Yatırım bölgesi seçerken öncelikli yatırım konuları, bölgesel yatırım konuları, asgari yatırım şartları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Bilgi formu, tekin danışmanlık hazırlayacak, onay için firmanıza gönderilecektir.

2. E tuys dilekçesi imza kaşe 2 nüsha,

3. E tuys bilgi formunu (ekte) doldurunuz.

4. E tuys taahhütnamesi noter onaylı

5. E tuys kullanıcı yetkilendirme formu imza kaşe 2 nüsha,

6. Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat Harcı Makbuzu (firmanız adına yatırılacaktır)

7. Yatırım Teşvik Belgesi Beyan ve Taahhüt, (Örneğini tekin Danışmanlık gönderecektir.)

8. Yatırım Teşvik Belgesi için İmza sirküleri (tekin Danışmanlığa gönderilecektir.)

9. Ticaret Sicil Gazeteleri, (tekin Danışmanlığa gönderilecektir.)

10. Yatırım Teşvik Belgesi Tevsi yatırımları için Kapasite Raporu (Firmanızdan istenecektir)

11. Yatırım Teşvik Belgesi İthal ve Yerli alınacak makine listesi (Alınan bilgilere göre tekin düzenleyecektir.

12. Yatırım Teşvik Belgesi Mülkiyet Durumu Belgesi (Firmanızdan istenecektir)

13. Yatırım kiralık yerde yapılacaksa Kira Kontratı, kendi mülküyse Tapu(Fotokopisi)

14. Vergi Levhası fotokopisi,

15. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için ÇED Belgesi veya Kapsam Dışı belgesi (Firmanızdan istenecektir)

16. SSK Borcu Yoktur Yazısı (Firmanızdan istenecektir)

17. Kapasite Raporu(Tevsi ve modernizasyon yatırımları için)İlave kapasite ile ilgili bilgi verir misiniz?

Eksiksiz hazırlanmış bir Yatırım Teşvik Belgesi dosyasının kısa sürede sonuçlanması için önemlidir.

Ayrıca, sektörel bazlı talep edilen belgeler gerekebilir. Örneğin, enerji yatırımı için, yatırım teşvik belgesi talebinde bulunacak olan bir firma için, epdk izni, çağrı mektubu, proje onayı gerekecektir.

Firmamızdan, yeni yatırım teşvik belgesi alımı ile ilgili danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEKLER

YATIRIM TEŞVİK BELGE ALIMI SONRASI İŞLEMLER

Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra, belgenin doğru kullanılması için, belge kontrolü yapılır. Yatırım teşvik belgesinin künye bilgileri, makine ve teçhizat bilgileri, özel şartlar, destek kalemleri incelenir.

Yatırım teşvik belgesinin, genel belge bölgesel belge olma durumuna göre belgenin kullanımı farklılık gösterir. Teşvik belgesini aldıktan sonra, belgenin makine ve teçhizat desteklerinden yararlanmak için, vergi dairesinden muafiyet yazısı almak gerekir.

E tuys yatırım teşvik belgesi kullanımı, geçmiş dönem kağıt belge kullanımından farklılık göstermektedir. E tuys yatırım teşvik belgesinde, alımı planlanan makine ve teçhizat ithal yada yerli listede mevcutsa, makine alımından önce ithal makine için id kodu almak gerekir.

Yerli makine ve teçhizat için ise, gerçekleştirme işleminin yapılması gerekir. E-TUYS Makine Doğrulama yapmak gerekir.

Bölgesel yatırım teşvik belgesi, öncelikli yatırım teşvik belgesi, orta yüksek teknoloji yatırım teşvik belgesi, stratejik yatırım teşvik belgesi, proje bazlı yatırım teşvik belgelerinde kdv ve gümrük vergisi muafiyetine ilaveten, kurumlar vergisi indirimi ve faiz desteği de mümkün olabilmektedir. Bu belgelerin kullanımında, genel yatırım teşvik belgesinden daha dikkatli olmak gerekir.

Tekin danışmanlık, yatırım teşvik belgenizi doğru kullanımınız için, belge alımından sonra belge kullanım kılavuzu vermektedir.

Tekin danışmanlık, yatırım teşvik belgenizin süreç yönetiminde danışmanlık hizmetini devam ettirmektedir. Yatırım teşvik belgesini doğru almak kadar doğru kapatmakta önemlidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinde nakit para ödemesi yapılmaz.

Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar, ödemekle yükümlü olduğu;

Gümrük vergisi, KDV, varsa KKDF, faiz desteği, gelir vergisi stopajını ödemeyerek yararlanırlar.

Sigorta pirimi işçi ve işveren hissesi desteklerinde kullanılan Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapıldıktan sonra yararlanmaya başlarlar. Ayrıca yatırım yeri tahsisinden yararlanabilirler.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

• Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği

• Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası

• Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi.

• Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı

• Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti

• Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

• Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ PERFORMANS TAKİBİ

Yatırım Teşvik Belgesi yeni belge alımı ne kadar önemli ise, yatırım teşvik belgesinin kullanımı ve kapaması da o kadar önemlidir.

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmalar bazı destekleri yatırım döneminde bazı destekleri ise işletme döneminde faydalanırlar.

Yatırım Teşvik Belgesi, alımında sektör bölge seçimi yaparken asgari yatırım tutarı da belirlenir. Yatırım Teşvik Belgesi alımında yatırım tutarı global dir. tahmini yatırım planı üzerinden makine ekipman listesi ve inşaat harcamaları belirlenir. Yatırım Teşvik Belgesi performans çalışması belgenin verimli kullanılmasına ve doğru kapatılmasına yarar. Yatırım Teşvik Belgesi performans çalışması değişen mevzuatlar çerçevesinde varsa avantajlarından yararlanılmasını sağlar.

Tekin danışmanlık yatırım teşvik ekibi, belirli dönemlerle Yatırım Teşvik Belgesi kullanan firmanın, muhasebe, satın alma, ithalat birimi ve idari personelinde olacağı bir istişare yapar ve belgenin doğru zamanda kapatılmasını sağlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BELGE REVİZESİ:

Yatırım Teşvik belgesi alırken eksik yazılan makine sonradan makine listesine eklenebilir. Fazla yazılan makineyi almak zorunda değilsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI:

Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı olan makine ve Ekipman fiyatının düşük veya yüksek yazılmış olmasından endişelenmeyiniz.

Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı makine ve Teçhizatınızın yatırım Teşvik Belgesi listesinde yazılı değerinden %100 fazlası ve %50 eksiği arasındaki fiyat farkları arasında satın alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı makine ve teçhizat fiyatları %100 fazlası ve %50 eksiği sınırları dışında olursa uzmanlarımıza makine listenizde fiyat değişikliği yaptırarak alım yapabilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATILMASI:

Yatırım Teşvik Belgesi ile başlayan sorumluluğunuz Yatırımınızın tamamlanmış olması ve Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesinin onaylanmış olması ile gerçekleşir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılacak desteklerin, Yatırım Teşvik Belgesi kapatması şartına bağlı olanlarında “SGK primi ve yatırıma katkı oranı gibi” Yatırım Teşvik Belgesinin Kapatılmış olması şartı aranır.

Uzmanlarımız Yatırım Teşvik Belgesi dosyanızı hazırlar, başvurunuzu yapar. Kurum uzmanlarının Ekspertiz programlarını organize ederek Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATILMASI İÇİN YERİNDE DENETİM:

Kurum uzmanları yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan tesisinizi denetime gelirler.

Yatırım Teşvik Belgesi kullanılarak alınan makinelerle üretimin yapılabiliyor olduğunu,

Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak alınan makinelerin yatırımcı şirketin resmi kayıtlarına işlenmiş olduğunu,

Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak alınan makinelerin tesiste bulunduğunu belgeleyen ekspertiz raporlarını yazarlar.

Sorun olmaması halinde Yatırım Teşvik Belgesi kapama (Tamamlama vizesi) onaylanarak Yatırım Teşvik Belgesi sorumluluğunuz sona erer.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATILDIKTAN SONRA DESTEKLERDEN YARARLANMA:

Yatırım Teşvik belgesi kapatmadan önce yatırım indirimi, KDV, Gümrük vergisi, varsa KKDF fonundan yararlanabilirsiniz. SGK desteklerinden Yatırım Teşvik Belgesi kapatıldıktan sonra yararlanılmaya başlanabilir. Önceden yararlanılamaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ GERÇEKLEŞME BİLGİSİ:

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmelidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Yatırım Teşvik belgesi kullanımı aşamasında firmanızı arayarak, bildirim yükümlülüklerinizi mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerini gerçekleştirir.

FİRMANIZA SUNABİLECEĞİNİZ HİZMETLERİMİZ:

İnceleme Raporu: Firmanızın Yatırım Teşvik belgeleri alımında kullanılacak belgeleri incelenerek doğruluğu tespit edilir. Geçersiz belgelerin bir an önce sağlanması istenir.

Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınması sağlanır.

Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım Bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ilke birlikte firmanıza gönderilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:

Başvuru dilekçesi:

Rapor

Ticaret sicili gazetesi

İmza sirküleri

Vergi Levhası

Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge yada fikir projesi talep edilecektir.

YATIRIM TEŞVİK BELGE BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ SÜRECİ

• 1. Aşama - Yetkilendirme :

tekin Danışmanlık tarafından firmanızın yetkilendirme işlemi için E-TUYS sistemine kaydıdır.

• 2. Aşama – Proje Hazırlık :

Yatırım teşvik belgesi müracaat dosyanızın (projenizin) tekin danışmanlık tarafından hazırlanarak firmanıza onaya sunulmasıdır.

• 3. Aşama – Teşvik Başvuru :

Firmanızdan gelecek onaylı evrakların ve projenizin

o tekin Danışmanlık tarafından E-TUYS sistemine başvurusu

o yatırım teşvik belgenizin bakanlık takibi ve onay/çıkış süreci ve

o yatırım teşvik belgesi süre sonuna kadar danışmanlık hizmet sunumu

ETUYS Teşvik Başvurusu ve İzleme Sistemi

ETUYS sistemi ile kontrol ve takip sistemi daha önem arz etmiş olup,

belge süresi içinde ithalat ve yerli gerçekleşme (alımdan önce gümrük ve firma) aktivasyon işlemleri,

alımı yapılan makinelere, diğer harcamalara ve inşaat harcamalarına ilişkin tüm faturaların

ETUYS sistemine tekin danışmanlık tarafından girilmesi gibi belge kapatılana kadar danışmanlık hizmeti verilecektir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.