Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | İhracat Destekleri | Yurtdışı Fuar Desteği

Yurtdışı Fuar Desteği

Tekin Danışmanlık

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 201/5 SAYILI TEBLİĞ

• Fuar izinleri ve organizatörler

• Fuarların takibi

1 TEMMUZ 2017 TARİHİ İTİBARİYLE YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2017/4 SAYILI KARAR

• Destek uygulamaları

• Oranlar, azami destek miktarı

Mevzuat: 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç: Şirketlerinizin yurt dışı fuarlara iştiraklerinin ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının özendirilmesi.

Kapsam: Şirketler & Üretici/imalatçı Organizasyonları

KATILIM TÜRLERİ

• Yurt Dışı Organizasyonu Kapsamında

        ◦ Milli Katılım Organizasyonları

        ◦ Türk İhraç Ürünleri Fuarı

        ◦ Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı

        ◦ Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar

• Bireysel Katılımlı Fuarlar

Milli Katılım Organizasyonları : Yabancı ana organizatörün düzenlediği fuara yetkili organizatör koordinatörlüğünde Türk katılımcıların iştirakidir.

-Genel nitelikli

-Sektörel nitelik

Türk İhraç Ürünleri Fuarları : yetkili organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen genel nitelikli yurt dışı fuarlardır.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Yetkili organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel nitelikli yurt dışı fuarlardır.

Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar : Yetkili organizatörlerce düzenlenen sektörel nitelikli yurt dışı fuarlara yabancı firmaların da katıldığı fuarlar.

Bireysel Katılım: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden gelen taleplere istinaden veya re’sen Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarıdır.

DESTEĞE ESAS TUTAR

Bakanlık tarafından belirlenerek resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazına ödenecek bedel.

• Yurt dışı fuar organizasyonlarında; fuar bazında

• Bireysel katılımı desteklenen fuarlarda; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında belirlenir.

Destek Üst Limitleri ve Oranları

Genel Fuarlarda azami 71.000 TL

Sektörel Fuarlarda azami 107.000TL

Prestijli Fuarlarda azami 360.000 TL

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

Organizatör Tanıtım Desteği

Genel Fuarlarda azami 460.000 TL

Sektörel Fuarlarda azami 721.000 TL

İlave Tanıtım Desteği 460.000 TL 

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.