Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | İhracat Destekleri | Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

Mevzuat: 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Amaç : Şirketlerimizin ve işbirliği kuruluşlarımızın Pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi

Kapsam : Şirketler & İşbirliği Kuruluşları

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Hedef Grup

-Sınai / Ticari Şirketler

Desteklenen Faaliyetler

-Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmesi ziyaretleri için ulaşım ve konaklama masrafları

-Ön onaya gerek bulunmamaktadır

-Türkiye’ ye dönüş tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapılmalıdır

Destek miktarı : 5000 ABD Doları (Yılllık 10 Adet)

Destek Oranı : %70

Rapor Desteği

Hedef Grup

-Sınai/ Ticari şirketleri ve İşbirliği Kuruluşları

Destek Kapsamı

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan

• Sektör raporları

• Ülke raporları

• Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil)

• Bakanlıktan Ön onay

Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları

Destek Oranı : %60(Şirketler) %75 (İşbirliği Kuruluşları)

Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği

Hedef Grup

-Sınai/Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Destek Kapsamı

Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri

• Mali Danışmanlık

• Hukuki Danışmanlık Bakanlıktan Ön Onay

Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları

Destek Oranı : %60 (Şirketler) & %75 (İşbirliği Kuruluşları)

Sektörde Ticaret Heyeti Desteği

Destek Kapsamındaki Giderler

• Ulaşım giderleri

• Konaklama giderleri

• Tanıtım ve organizasyon giderleri

       ◦ Tercümanlık gideri

       ◦ Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderileri

       ◦ Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri

       ◦ Halkala ilişkiler hizmet gideri

Destek Miktarı : 100.000 ABD Doları

Destek Oranı : %50(İşbirliği kuruluşları)

                          Hedef ve Öncelikli Ülkeler %60

Alım Heyeti Desteği

Hedef Grup

İşbirliği kuruluşları & 3 ay öncesinden ön onay

Desteklenen Faaliyetler

Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların , basın mensuplarının Türkiye’ ye davet edilerek

• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri

• Tesis ziyaretleri

• Meslek kuruluşu ziyareti desteklenir

Destek Miktarı : 75.000 ABD Doları

Destek Oranı : %50 (İşbirliği Kuruluşları)

                          Hedef ve Öncelikli Ülkeler %60

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Hedef Grup

-İşbirliği Kuruluşu

Desteklenen Kapsamı

-İşbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteklenir.

-Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her şirket başına işbirliği kuruluşlarına 2.000 ABD Doları destek. Her başvuruda en az 250 şirketin üye olması gerek

Destek miktarı: En fazla 5 e-ticaret sitesine toplu üyelik

Destek Oranı: %60

Destek Süresi : E- Ticaret sitesi başına 3 yıl

Mevzuat : 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Kapsam: E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 oranında desteklenir.

Hedef Grup: İşbirliği Kuruluşları aracılığıyla sınai/ticari şirketler

Desteklenen Giderler: Bakanlık tarafından onaylanmış e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri.

İşbirliği Kuruluşu: TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, Ticari ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları, İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 124. Maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler. 

• E-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 oranında desteklenir.

• Bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları destek verilir.

• İşbirliği kuruluşlarının, her başvuruda en az 250 şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir

• İşbirliği kuruluşları destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.

• Şirketler aynı site için en fazla 3 yıl destekten yararlanabilir.

• Üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerek.

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.