Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | Hizmetlerimiz | Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Tekin Danışmanlık

Raporlar ve Belge Edinme Desteği

Sağlık turizmi acentalarının, sağlık kurumlarının, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarındadır. İşbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Organizasyon Desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında sağlık turizmi teşvikleri kapsamında karşılanır. Bu madde kapsamında bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

Sağlık Turisti Lojistik Desteği
Sağlık kuruluşlarının, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranı teşvik kapsamında karşılanır. Ancak, hasta başına ödenecek destek miktarı hastanın toplam tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000 ABD Doları’nı geçemez. Bir sağlık kuruluşu bir hastanın Türkiye’ye her gelişi için belirtilen oran ve koşullarda teşvikten faydalanabilir. Bu madde kapsamındaki destekten Bakanlığın protokol yaptığı sağlık kuruluşları yararlanabilir.

Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk teşvik kapsamında karşılanır. Reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır. İşbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında sağlık turizmi teşvikleri kapsamında karşılanır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler teşvik kapsamın da desteklenir:

Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,
Tercümanlık giderleri,
Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,
Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri,
Danışmanlık giderleri.
Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.