Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | Kamu Desdekleri | Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

        Kümelenme Destek Programı 

        • Uygun başvuru Sahipleri: En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri

        • Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yık için 25 Milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin %50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

       OSM’lere Uygulanan teşvik ve Muafiyetler ;

       • Uygun Başvuru Sahipleri: OSN Tüzel Kişiliği, OSB’lerde yer alan işletmeler.

      Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği ;

      • Uygun Başvuru Sahipleri : İşbirliğinde bulunan en az biri vergi mükellefi işletme olmak üzere 2 veya daha fazla kuruluş

      Ar-Ge Merkezleri Desteği ;

     • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen Statüsünde çalışacak olan en az 15 (30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması

     • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması

     • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması

     • Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi

     • Ar-Ge Merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

     Uygun Başvuru Sahipleri: Ar-Ge Merkezi Belgesi veya tasarım Merkezi Belgesi almak için yapılan başvurularda işletmelerde aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır.

    a) Ar-Ge merkezlerinde en az elli ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam azman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi.

    b) Tasarım merkezlerine ise en az on ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi.

    c) Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

    d) Başvuru yapan işletmenin ; yeterli Ar-Ge veya tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması

    e) Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması

    f) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması

    g) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği

    • Uygun Başvuru Sahipleri: Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler(yönetici şirket), Girişimci işletmeleri, Öğretim üyeleri

    Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım)

    • Uygun Başvuru Sahipleri: Yurtiçi veya yurtdışında , kamu ya da özel fonlar ile desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projelerinin başarıyla sonuçlandıran gerçek ya da tüzel kişiler, Yurtiçi veya yurtdışında, özkaynaklarını kullanarak Ar-Ge faaliyeti yürüten ve sonucunda patent alan gerçek ya da tüzel kişiler, Teknoloji geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan ve bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerini başarıyla sonuçlandıran tüzel kişiler

KOSGEB Destekleri

        Girişimcilik Destekleri ;

        • Yeni Girişimci Desteği

        • 50 Bin TL’si geri ödemesiz toplamda 150 Bin TL’ye kadar işletme kurma desteği

        • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Yeni girişimci desteği alabilmek için önkoşuldur)

        • EĞİTİM DUYURULARI

        • İş planı Ödülü

        • İş geliştirme (İŞGEM Destek)

        Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri ;

        • Ar-Ge İnovasyon destek programı 1.5 Milyon TL’ye kadar destek

        • Endüstriyel Uygulama Destek Programı

        • Kobi Teknoyatırım – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 5 Milyon TL’ye kadar destek

        • Stratejik Ürün Destek Programı 5 Milyon TL’ye kadar destek

       İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri ;

       • KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için 1 Milyon TL’ye kadar destek

       • İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Ortak tedarik, Ortak tasarım gibi konularda 1.5 Milyon TL’ ye kadar destek

       • ULUSLARARASI KULUÇKA MERKAZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması için uluslararası kuluçka merkezi kurulması projelerine 60 bin dolara kadar destek

       • TEKNOPAZAR – TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi için 150 Bin TL’ ye kadar destek

        KOBİ Finansman Destekleri ;

        • KREDİ FAİZ DESTEĞİ Kamu Bakanları aracılığıyla Kobilere uygun koşullarda kredi desteği

        • Gelişen İşletmeler Pazar KOBİ Destek Programı BORSA İSTANBUL’ da yer almak isteyen firmalara 500 Bin TL destek

        Laboratuvar Hizmetleri ;

        • LABORATUVAR HİZMETLERİ Metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetlerine %50 oranında destek

Yatırım Teşvik Sistemi

        Genel Teşvik Uygulamaları ;

        • KDV İstisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        Bölgesel Teşvik Uygulamaları ;

        • KDV istisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        • Faiz Desteği

        Öncelikli Yatırımların Teşviki ;

        • KDV istisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        • Faiz Desteği

        Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ;

        • KDV İstisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        Stratejik Yatırımların Teşviki ; 

        • KDV İstisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        • Faiz Desteği

        • KDV İadesi

       Genel Teşvik Uygulamaları

        Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlara, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destekleri sağlanmaktadır.

        • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari yatırım tutarı:

            ◦ 1. Ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL

            ◦ 3. 4. 5. Ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

[foto_3] 

[foto_4]

[foto_5]

        Kalkınma Ajansları Destekleri

        • Mali Destek Programı

        • Teknik Destekler

        • Fizibilite Desteği

        • Güdümlü Proje Desteği

                ◦ Kalkınma Ajansları’ nın destek miktarları, destek konuları ve destek takvimleri bölge dinamiklerine göre değişiklik göstermektedir. Güncel bilgi için bölgenizdeki kalkınma ajansının web sitesini ziyaret edin. Batı Akdeniz Bölgesi için https://www.baka.org.tr/

TÜBİTAK Destekleri

    Akademik ;

        Ulusal Destek Programları;

        • 1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Deste Programı

        • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

        • 1002 – Hızlı Destek Programı

        • 1003 – Öncelikli Alanlara Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

        • 1004- Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

        • 1005- Ulusal Yeni Fikirleri ve Ürünler Araştırma Destek Programı

        • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

        • 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

        • 3501 – Kariyer Geliştirme Programı

        Uluslararası Destek Programları ;

        • İkili Proje Destekleri

        • ERA-NET    

        • COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

Sanayi ;

         Ulusal Destek Programları;

        • 1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

        • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

        • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

        • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

        • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

        • 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve yenilik Destek Programı

        • 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

        • 1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasında Yönelik Destek Programı

        • 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

        • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

        • 1602 – TÜBİTAK Patent Deste Programı

        • Ufuk2020

        • 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.