Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | Kamu Desdekleri | Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

            İhracat Destekleri Pazar Araştırma ve Pazara Giriş ;

                     • Destek 1 – Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği ◦ Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırma gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı Pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.   

                     • Destek 2 – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği   

                                 ◦ Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

                     • Destek 3 – Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

                                 ◦ Müsteşarlık koordinasyonunun Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

                     • Destek 4 – Rapor Satın Alma Desteği

                                ◦ Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

                     • Destek 5 – Yurt dışında Yerleşik Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

                                ◦ Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000ABD Dolarına kadar desteklenir.

                    • Destek 6 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

                                ◦ İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirket için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

                    • Destek 7 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Kredi Faiz Desteği

                                ◦ Bahse konu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

                    • Destek 8 – Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı

         Pazara Giriş Belgeleri ;

                    • Destek 1 – Pazara Giriş Belgeleri

                                ◦ Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarının: insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri: tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporları 250Bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

                    • Destek 2 – Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

                                ◦ Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette projeleri 2 yıl boyunca %50 oranında ve toplamda 1 Milyon ABD Dolarına kadar Desteklenir.

          Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE);

                   • Kimler başvurabilir: Sanayi/Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Endüstri Bölgesi, İmalatçıların kurduğu dernek birlik ya da kooperatifler, ihracatçı birlikleri, teknoloji geliştirme Gölgeleri , Sektörel Üretici Dernekler

        İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği;

                     Fuar Katılım Desteği ;

                              • Bakanlık tarafından her yıl ilan edilecek mal ticaretine ilişkin fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

                    Tasarım Desteği;

                              • Türkiye’ de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.                     Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği ;

                             • Firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

                   Markalaşma ve Turquality Desteği ;

                            • Marka/TURQUALITY* Programı kapsamında firmaların;

                                         ◦ Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları

                                         ◦ Sertifikasyona ilişkin giderleri

                                         ◦ Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri

                                         ◦ Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri   

                                        ◦ Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri

                                       ◦ Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri, desteklenmektedir

               Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları;

                            Özel Statülü Şirketler (SDŞ, DTSŞ)

                                        • DTSŞ: Dış Ticaret Semaye Şirketi statüsüne sahip işletmelere vergi mevzuatı, Eximbank kredileri, gümrük mevzuatı, ihracat mevzuatı, ihracata yönelik devlet yardımları yönlerinden avantajlar sağlanır.

                                        • SDŞ: Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine de vergi mevzuatı, Eximbank kredileri, gümrük mevzuatı, ihracat mevzuatı, ihracata yönelik devlet yardımları yönlerinden avantajlar sağlanır.

            Hizmet Sektörü Destekleri

                           Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği ;

                                        Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması hedefiyle, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasını amaçlar.

                          Aşağıdaki konularda destek alınabilir;

                                       • Üzün-Hizmet Tescil Desteği

                                       • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği

                                       • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

                                       • Belgelendirme Desteği

                                       • Reklam, Tanırım ve Pazarlama Desteği

                                       • Yurtdışı Birim Desteği

                                       • Danışmanlık Desteği

                                       • Acenta Komisyon Desteği

                                       • Tercümanlık Desteği

                                       • Hasta Yol Desteği

                                      • Yurtiçi Tanıtım-Eğitimi Desteği

                                      • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği

                                      • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği

                                      • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği

                                      • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

                                      • Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği     

                                      • Film Reklam Desteği

                                      • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

                                      • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HISER)

                                      • Yarışma-Etkinlik Desteği

                                     • Bireysel Fuar Katılım Desteği

                                    • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

            Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği ;

                                    • Bu destek kapsamında Teknik müşavirlik şirketlerine farklı oran ve miktarlarda Yurtdışı Ofis Desteği, Reklam, tanıtım ve Pazarlama Desteği, Pazar Araştırması , Yurtdışı Fuar Katılım Desteği, Seminer ve Konferans Katılım Desteği, Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği, Yurtdışı Eğitim Desteği: Yazılım Desteği, Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği, Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği Verilir.

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.