Tekin Danışmanlık
ANASAYFA | KOSGEB-İşletme Geliştirme | Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

Tekin Danışmanlık

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

İLETİŞİM FORMU

Soru ve görüşlerinizi bize yazın.